MAQUINÀRIA INDUSTRIAL PER A LA MANIPULACIÓ D'ALIMENTS

AMASSADORES

AMASSADORA
A80 / A150 / A300 / AV80
Els models A80 i A150, són amassadores destinades a petites produccions, en les que són indispensables una bona barreja i un bon amassat per aconseguir un producte final d’alta qualitat.

Fabricació d’alta qualitat, totalment en acer inoxidable.
Adaptades a les directrius de seguretat i higiene internacionals.

Pràcticament exemptes de manteniment.

Treballen amb una braç central proveït de pales en T, que gira en ambdós sentits, permeten l’amasat i la barreja de tot tipus de productes.

El braç és fàcilment desmuntable en la seva totalitat, el que assegura una neteja còmode i perfecta.

La tremuja pot bolcar-se per permetre una descàrrega neta del producte.

Per a produccions mitges el model A300, té una capacitat de 300 litres.
En el model A300 la descàrrega es porta a terme a través d’una comporta d’obertura neumàtica situada en el fons de l’artesa. Aquest model pot ser equipat amb velocitat variable.

El model AV80 és una amasadora petita que incorpora el sistema de buit, millorant la textura i l’aparença del producte final.

Accessoris opcionals: rodes.
Ctra. de Terrassa, 217 08205 Sabadell (Barcelona) SPAIN - info@fatosa.com - Tel. (+34) 937 266 399 (+34) 937 266 889 Fax (+34) 937 274 046